Do 250 tys. zł dla każdej instytucji kulturalnej w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Dostosuj stronę internetową do osób niepełnosprawnych z grantów programu "Kultura bez barier".

“Kultura bez barier” to program realizowany przez PFRON, oferujący instytucjom kulturalnym możliwość pozyskania grantów."

Kto może wziąć udział?

Do udziału w naborze uprawnione są instytucje kultury: samorządowe, państwowe i współprowadzone, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194 ze zm.).

Do 250 tys zł dla każdej instytucji

W puli programu “Kultura bez barier” znajduje się 19 043 000,00 zł. 

Maksymalne wsparcie finansowe dla jednego wnioskodawcy wynosi 250 000,00 zł. 

Co ważne, nie jest wymagany wkład własny. 

Program realizowany jest przez PFRON  (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0071/20 z dnia 26 marca 2021 r.

Dostępność cyfrowa - to tworzenie serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, BIP'ów oraz zamieszczanie w nich treści według założeń standardu WCAG 2.1.

Celem dostępności cyfrowej jest umożliwienie wygodnego korzystania ze strny osobom z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

Wnioski w programie „Kultura bez barier” można składać do 26 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenie  należy dostarczyć w formie dokumentu elektronicznego. W tym celu zostanie stworzony generator wniosków, który będzie dostępny w terminie obowiązywania naboru pod linkiem https://projektyue.pfron.org.pl/.

Na co można wydać pieniądze z programu „Kultura bez barier”?

Przyznane granty można przeznaczyć między innymi na:

  1. zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Przewiń do góry