„Dostępny samorząd – granty”

Szanowni Państwo,
w ramach finansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, mogą Państwo pozyskać środki finansowe przyznawane w projekcie „Dostępny samorząd – granty”.

Projekt zakłada poprawę dostępności dla usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Samorządy mogą ubiegać się o granty do 30 września 2023 z puli 84 699 994,87 zł.

Szczegóły projektu

Projekt zakłada przyznanie 520 grantów w wysokości maksymalnej 100 000 zł oraz 100 grantów, przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej 250 000 zł.

"W ramach konkursu finansowane będzie 100% wartości projektu, jeżeli wartość wnioskowanego grantu nie przekracza kwoty 100 000 zł. W przypadku grantów w wysokości przekraczającej 100 000 zł, wnioskodawca będzie zobowiązany do sfinansowania z innych środków części zaplanowanych wydatków w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 20% kwoty grantu.

Katalog kosztów, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował wydatki przeznaczone między innymi na:

- zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848),

Wsparcie w zapewnieniu dostępności cyfrowej

Wśród kosztów objętych w projekcie „Dostępny samorząd – granty” zostało ujęte zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

W razie zainteresowania wdrożeniem dostępności cyfrowej zachęcamy do kontaktu:

✉ e-mail: j.krysztofiak@netkoncept.com

 

Przewiń do góry