Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) dla Przedszkoli

Projekt-bez-tytułu-(53).jpeg

BIP dla przedszkoli

Dostęp do informacji publicznej jest jednym z praw obywateli w Polsce. Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, działalność organów realizujących zadania publiczne jest jawna. Obywatele mogą zapoznać się z treścią wydawanych dokumentów, zasadami działania organu i wykonywanymi przez niego zadaniami. Informacje zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, który mają obowiązek prowadzić m.in. placówki oświatowe.

Jakie podmioty mają obowiązek posiadania BIP?

Obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej opisano w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 roku. BIP muszą prowadzić podmioty, które realizują zadania publiczne. Są to m.in:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby i jednostki organizacyjne, dysponujące majątkiem publicznym,
 • placówki oświatowe,
 • fundacje i stowarzyszenia wykonujące zadania publiczne.

Do wymienionych podmiotów należą przedszkola. Dotyczy to zarówno przedszkoli samorządowych, jak i prowadzonych przez fundacje lub osoby prywatne. Każde przedszkole, bez względu na prowadzący go organ, wykonuje zadania publiczne, co powoduje obowiązek prowadzenia BIP.

Obowiązek prowadzenia BIP dla przedszkola - podstawy prawne

Na stronach internetowych niektórych przedszkoli użytkownicy nie znajdą Biuletynu Informacji Publicznej. Mogą z tego powodu uznać, że przedszkola nie są objęte obowiązkiem jego prowadzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, biuletyn należy posiadać w przypadku, gdy organ wykonuje zadania publiczne. Przedszkole realizuje je poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Obowiązek prowadzenia BIP dla przedszkola spoczywa na dyrektorze placówki. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za jej reprezentowanie i udostępnianie informacji publicznej. Żadne z przedszkoli nie jest zwolnione z obowiązku prowadzenia BIP. Art. 70 Konstytucji RP i Ustawa o systemie oświaty jasno wskazują, ż kształcenie dzieci w ramach edukacji przedszkolnej jest zadaniem publicznym, nawet gdy realizuje je placówka niepubliczna. Forma działalności placówki jest w tym przypadku nieistotna, gdyż charakter zadań wykonywanych przez przedszkole pozostaje taki sam.

BIP dla przedszkola a strona internetowa placówki

Prowadzenie stron internetowych przez przedszkola publiczne i niepubliczne jest powszechne, jednak nie może zastąpić BIP. Ustawa o dostępie do informacji publicznej stawia wymóg odrębności strony biuletynu od zwykłej strony internetowej. Dotyczy to również sytuacji, gdy na stronie są publikowane informacje wymagane w BIP. Na stronie internetowej placówki może być umieszczony odsyłacz do Biuletynu Informacji Publicznej, lecz sam biuletyn musi znajdować się pod odrębnym adresem.

Utworzenie strony podmiotowej BIP jest korzystne dla mieszkańców poszukujących informacji publicznej oraz dla samego podmiotu. Dzięki niemu pracownicy przedszkola posiadającego BIP nie muszą udzielać odpowiedzi na pytania związane z podstawowymi elementami działalności placówki oświatowej. Wszystkie kluczowe informacje i dokumenty znajdują się w ogólnodostępnym biuletynie z darmowym dostępem dla wszystkich użytkowników. W przypadku pojawienia się pytań, pracownik przedszkola może odesłać do odpowiedniej zakładki w BIP.

Zawartość BIP dla przedszkoli

Informacje, które powinny znaleźć się w BIP, zostały określone w rozporządzeniu MSWiA z dn. 17 stycznia 2007 r. W sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Minister wskazał, jaka ma być minimalna zawartość biuletynu, by uznać go za prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona BIP musi zawierać co najmniej:

 • logo BIP,
 • adres redakcji strony podmiotowej BIP,
 • dane kontaktowe do co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za redakcję biuletynu,
 • instrukcję korzystania z BIP,
 • menu przedmiotowe, które umożliwia szybkie odnalezienie informacji publicznych,
 • moduł wyszukujący.

W Biuletynie Informacji Publicznej zabrania się umieszczania reklam i innych treści marketingowych, opinii, danych wrażliwych mieszkańców oraz wszelkich informacji, których tematyka jest niezgodna z zadaniami realizowanymi przez przedszkole. BIP ma charakter wyłącznie informacyjny i tylko takie treści mogą być w nim umieszczane. Treści komercyjne, dotyczące działalności innych podmiotów lub ogłoszenia kierowane do rodziców mogą być publikowane jedynie na stronie internetowej przedszkola.

Informacje publikowane w BIP powinny dotyczyć wszelkich aspektów jego działalności w zakresie edukacyjnym i wychowawczym. Wśród dokumentów w BIP powinny znaleźć się akty założycielskie i prawa wewnętrznego oraz status prawny przedszkola. Ponadto niezbędne jest wskazanie majątku, którym dysponuje przedszkole i struktury własnościowej placówki. Biuletyn zawiera również informacje o:

 • godzinach pracy placówki,
 • liczbie i rodzaju oddziałów w przedszkolu,
 • celach działalności i zadaniach przedszkola wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację,
 • zasadach rekrutacji do placówki.

Funkcje BIP dla przedszkoli

Główną funkcją BIP jest dostarczanie informacji o statusie prawnym przedszkola i jego organie prowadzącym. Dzięki informacjom tego typu mieszkańcy mogą zapoznać się ze statutem i aktami prawnymi, które są istotne dla dzieci uczęszczających do placówki i jej rodziców. Dostęp do dokumentów jest nieograniczony. Elektroniczna wersja BIP umożliwia zapoznanie się z nim z dowolnego miejsca o każdej godzinie.

BIP informuje o funkcjonowaniu przedszkola w sposób, który nie pozostawia wątpliwości co do treści biuletynu. Każdy mieszkaniec powinien mieć możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi działalności przedszkola bez ryzyka, że pojawią się w nich nieścisłości i niewyjaśnione skróty.

Biuletyn Informacji Publicznej w przedszkolu spełnia również funkcję informacyjną w kwestii rekrutacji do placówki. Dyrektor przedszkola zamieszcza w nim zasady przyjmowania wniosków i kolejności ich rozpatrywania zarówno w przypadku rekrutacji prowadzonej w określonych terminach, jak i przez cały rok. Dzięki BIP wszystkie zasady funkcjonowania placówki są jasne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Jak wybrać BIP dla przedszkola?

Przygotowując BIP dla przedszkola, powinno się zaufać profesjonalistom. Ich kompleksowe wsparcie obejmuje nie tylko przygotowanie BIP i jego wdrożenie, ale i szkolenie z obsługi i późniejszą pomoc techniczną. W Netkoncept BIP jest wdrażany nawet w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia, a przedszkole zyskuje pełne wsparcie w zakresie jego obsługi, dodawania nowych dokumentów i aktualizacji treści.

Biuletyn Informacji Publicznej dla przedszkola powinien być dostępny w standardzie WCAG 2.1, który umożliwia osobom słabowidzącym zapoznanie się z publikowanymi treściami. Informacje są prezentowanie w standardzie WCAG 2.1 w czterech kontrastach i różnych rozmiarach czcionki. Ich odczytanie jest dzięki temu łatwe dla użytkowników, którzy cierpią na niepełnosprawność związaną z narządem wzroku.


Chcesz uzyskać więcej informacji na temat BIP dla przedszkoli?
Skontaktuj się z nami

Pola formularza oznaczone * są wymagane

 

Przewiń do góry