Narzędzie do prowadzenia rejestru dla podmiotu publicznego (e-Rejestr Umów). Rejestr umów powyżej 500 zł.

rejestrumow.jpeg

Wprowadzenie:

Zgodnie z nowym obowiązkiem, od 1 lipca 2022 r., jednostki sektora finansów publicznych są zobligowane do przekazywania informacji o umowach (w których wartość przedmiotu przekracza 500 zł), zawartych w formie pisemnej lub elektronicznej. Informacje zamieszczone w rejestrze  powinny zawierać: numer umowy – o ile taki nadano; datę i miejsce zawarcia umowy; okres obowiązywania umowy; oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron; określenie przedmiotu umowy; wartość przedmiotu umowy; informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Nowy obowiązek będzie dotyczył wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym np. ministrów, kierowników urzędów centralnych, prezesów i wiceprezesów urzędów centralnych, a także wójtów i burmistrzów oraz starostów lub ich zastępców do spraw organizacyjnych w gminach. Ponadto, rejestr będzie służył jako źródło danych dla celów statystycznych.

Aby spełnić  nowe wymagania, jednostki od 1 lipca 2022 r. będą musiały zapewnić, że ich pracownicy są zaznajomieni z wymogami rejestru i dysponują niezbędnymi narzędziami i systemami informatycznymi. Powinny również wdrożyć procedury regularnego aktualizowania rejestru o nowe informacje.

Z myślą o jednostkach sektora finansów publicznych, stworzyliśmy narzędzie e-Rejestr Umów.

Jakie korzyści daje e-Rejestr Umów?:

 • spełnienie wymogu konieczności ewidencjonowania danych w nawiązaniu do art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.) będącego podstawą prawną rejestru umów.

 • e-Rejestr umów jest opracowany zgodnie z wytycznymi standardu dostępności WCAG 2.1

 • Możliwość szybkiego eksportu do Centralnego Rejestru Umów prowadzonego przez Ministra Finansów. (W przypadku gdy Centralny Rejestr Umów będzie umożliwiał taki eksport .)

 • Narzędzie jest dostosowane do aktualnych wymogów prawnych

 • Uniknięcie możliwych konsekwencji za brak danych w rejestrze lub błędy w nim zawarte

 • Przeszukiwanie i filtrowanie umów według: numeru umowy, daty i miejsca zawarcia, długości trwania, stron umowy, przedmiotu umowy i jej wartości, źródeł współfinansowania

Oferta cenowa:

 1. Utworzenie rejestru umów w BIP lub na stronie www – integracja z Biuletynem Informacji Publicznej lub stroną www

 2. Umożliwia przeszukiwanie i filtrowanie umów według: numeru umowy, daty i miejsca zawarcia, długości trwania, stron umowy, przedmiotu umowy i jej wartości, źródeł współfinansowania

 3. Dane z rejestru będą mogły być eksportowane do pliku CSV i wprowadzane do centralnego rejestru umów

 4. Dane z rejestru będą mogły być udostępniane w formacie open data dla portalu otwartych danych - dane.gov.pl

 5. Rejestr opracowany zgodnie z wytycznymi standardu dostępności WCAG 2.1

 6. Wprowadzanie danych poprzez panel zarządzania

 7. Każda wprowadzona informacja zawiera metryczkę BIP

 8. Możliwe zmiany w układzie rejestru i rozszerzenie o nowe pola z dodatkowymi danymi

CENA:  1845 zł (brutto)


Skontaktuj się z nami

Pola formularza oznaczone * są wymagane

 

Przewiń do góry