BIP dla ośrodka pomocy społecznej

BIP dla ośrodka pomocy społecznej

Biuletyn Informacji Publicznej dla ośrodka pomocy społecznej ułatwia kierowanie mieszkańców do odpowiednich działów i przyspiesza załatwianie spraw. Mieszkańcy znajdują w BIP informacje na temat zadań publicznych, realizowanych przez poszczególne działy i osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie konkretnych spraw. Jakie inne informacje powinny znajdować się w Biuletynie Informacji Publicznej dla ośrodka pomocy społecznej?

 

BIP – co to takiego?

Biuletyn Informacji Publicznej jest systemem stron internetowych, które zapewniają powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej. Uruchomiono go w związku z wejściem w życie Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w BIP publikowane są dane na temat statusu prawnego podmiotu, jego organizacji i kompetencji, posiadanego majątku oraz zasad funkcjonowania. Biuletyn zawiera również informacje o sposobie przyjmowania spraw i kolejności ich rozpatrywania. Ponadto publikuje się w nim dokumenty urzędowe, akty normatywne oraz inne ważne ustawy lub pisma.

W przypadku Biuletynu Informacji Publicznej dla ośrodka pomocy społecznej szczególny nacisk jest kładziony na dokładny opis zadań publicznych, realizowanych przez poszczególne działy. Publikuje się w nim informacje o sprawach, z którymi mieszkańcy mogą zgłosić się do konkretnych działów, by skorzystać z pomocy socjalnej. BIP umieszcza się na stronie internetowej ośrodka pomocy społecznej. Dzięki temu mieszkańcy mają dostęp do niego poprzez stronę główną MOPS lub GOPS oraz przez stronę podmiotową BIP.

W BIP publikuje się wyłącznie treści o charakterze informacyjnym. Mieszkańcy nie znajdą w nim reklam ani innych treści komercyjnych. Biuletyn zawiera informacje dotyczące konkretnego ośrodka. Nie kopiuje się do niego treści z BIP ośrodków pomocy społecznej z innych miast i miejscowości ani urzędów i jednostek, zajmujących się realizacją podobnych zadań publicznych.

 

Po co tworzy się BIP dla ośrodka pomocy społecznej?

BIP dla ośrodka pomocy społecznej jest tworzony ze względu na obowiązujące przepisy, dotyczące zapewniania dostępu do informacji publicznej. Jego przygotowanie ma jednak również inne zalety. Wdrożenie biuletynu sprawia, że urzędnicy zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej nie muszą zajmować się udzielaniem długich odpowiedzi na pytania o działanie i zasady funkcjonowania organu. W przypadku pytań o strukturę MOPS lub GOPS, zakres wykonywanych działań i kompetencje pracowników, mogą odsyłać mieszkańców do konkretnych treści w Biuletynie Informacji Publicznej. Zyskują w ten sposób więcej czasu na rozpatrywanie wniosków i wykonywanie innych, bardziej wartościowych zadań.

Biuletyn Informacji Publicznej w ośrodku pomocy społecznej jest również wartościowym źródłem informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Biuletyn w standardzie WCAG 2.1 umożliwia zapoznanie się z publikowanymi treściami osobom, które mają poważne schorzenia wzroku. Standard WCAG 2.1 zapewnia możliwość korzystania z elektronicznego lektora, który odczytuje treści na stronie i wspiera nawigację poprzez odczytywanie nazw odnośników. Lektor pozwala osobom niedowidzącym i słabowidzącym samodzielnie zapoznać się z treścią BIP. Dla osób ze schorzeniami wzroku w standardzie WCAG 2.1 przygotowano również możliwość powiększenia czcionki i zmiany kontrastu. Mieszkańcy z ograniczoną sprawnością ruchową znajdą w BIP informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w budynku, który zajmuje ośrodek pomocy społecznej. W biuletynie sprawdzą, czy mogą skorzystać z wind lub podjazdów oraz innych form wsparcia podczas załatwiania spraw dotyczących świadczeń socjalnych.

 

Jakie informacje zamieszcza się w BIP ośrodka pomocy społecznej?

Ośrodek pomocy społecznej w BIP informuje o: statusie prawnym MOPS lub GOPS, zasadach finansowania jego działalności, organie nadzorującym, adresie ośrodka oraz sposobie rozpatrywania spraw i kolejności przyjmowania wniosków. Ośrodek umieszcza treści w biuletynie w sposób, który nie pozostawia wątpliwości co do ich charakteru i znaczenia. Zabronione jest używanie niewyjaśnionych skrótów. Dozwolone jest stosowanie jedynie tych skrótów, których znaczenie jest powszechnie znane i rozumiane.

Ze względu na charakter zadań publicznych, wykonywanych przez ośrodek pomocy społecznej, w biuletynie informacji publicznej umieszcza się szczegółowy opis struktury ośrodka. Wskazuje się w nim działy odpowiedzialne za realizację zadań takich jak:

-    udzielanie pomocy socjalnej osobom bezdomnym i uchodźcom,

-    prowadzenie postępowań dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych,

-    wydawanie skierowań do zawodowych form pieczy rodzinnej,

-    rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,

-    wypłacanie świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

W wielu ośrodkach pomocy społecznej poszczególne zadania są realizowane w innych budynkach, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W BIP powinny znaleźć się adresy każdego z budynków wraz ze wskazaniem, którymi zadaniami publicznymi zajmuje się konkretny dział. Dodatkowo biuletyn powinien zawierać informacje o osobach odpowiedzialnych za nadzorowanie działań, które są wykonywane w działach wraz z podaniem danych kontaktowych do każdej z tych osób.

 

Jaki BIP wybrać dla ośrodka pomocy społecznej?

W celu założenia Biuletynu Informacji Publicznej warto skontaktować się z profesjonalistami, którzy świadczą kompleksowe wsparcie dla samorządów i jednostek przez nie prowadzonych. Netkoncept oferuje możliwość założenia BIP i zintegrowania go z Systemem Obiegu Dokumentów. Przydatną funkcją jest zautomatyzowanie procesu publikacji treści bezpośrednio w BIP i na stronie www. Moduł aktów normatywnych przydaje się natomiast do przeglądania i publikowania ustaw i rozporządzeń, które dotyczą zadań realizowanych przez poszczególne działy ośrodków pomocy społecznej.

Biuletyn Informacji Publicznej wdrażany przez Netkoncept jest dostępny w formacie XML. Format XML jest uniwersalny. Spełnia wszystkie wymogi, które opisano w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dzięki temu gwarantuje pełną przezroczystość technologiczną biuletynu przygotowanego dla konkretnego ośrodka pomocy społecznej.

Netkoncept oferuje ośrodkom pomocy społecznej BIP kompatybilny z aplikacją mobilną. Jego wdrożenie jest możliwe nawet do 2 godzin od złożenia zamówienia w zależności od ilości treści i wymaganych integracji i funkcjonalności. Jeśli BIP ma opierać się na dotychczasowym biuletynie, wykonanie jego kopii lub migracji zajmuje do kilku dni. Po stworzeniu BIP pracownicy ośrodka odpowiedzialni za jego usługę przechodzą przez szkolenie. Po jego zakończeniu mogą korzystać z pomocy telefonicznej lub mailowej specjalistów Netkoncept. Wsparcie jest świadczone w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych lub z obsługą poszczególnych funkcjonalności biuletynu.


Chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat BIPu dla Ośrodków Pomocy Społecznej?
Skontaktuj się z nami

Pola formularza oznaczone * są wymagane

 

Przewiń do góry