Cyfrowy Powiat

Szanowni Państwo, trwa nabór do programu “Cyfrowy Powiat”. Program przewiduje ponad 63 mln zł dla powiatów, w ramach pomocy w rozwoju cyfrowym oraz na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa.

Organizatorem naboru wniosków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi V. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20.

Wsparcie od firmy Netkoncept

W przypadku programu “Cyfrowy Powiat”, zarówno my jak i nasi sprawdzeni partnerzy oferujemy Państwu wsparcie w:

 • napisaniu, obsłudze wniosku oraz projektu
 • wdrożeniu e-usług w postaci systemu obiegu dokumentów SOD 365 oraz EBO (Elektronicznego BIura Obywatela) wraz z formularzami e-usług
 • przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa - obligatoryjnej w projekcie
 • przeprowadzeniu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • dostosowaniu posiadanych stron internetowych oraz BIP do dostępności cyfrowej ( Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych )

Od 2001r. Netkoncept dostarcza rozwiązania IT dla administracji publicznej. Pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowań z programów rządowych oraz unijnych. Wspieramy klientów, tworząc i wdrażając oprogramowania niezbędne dla realizacji: e-usług, pracy zdalnej, wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel programu “Cyfrowy Powiat”:

Celem konkursu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji:

 • usług publicznych na drodze teleinformatycznej,
 • pracy i nauki zdalnej,
 • wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dla kogo:

Konkurs jest skierowany do powiatów z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Termin naboru:

Nabór wniosków trwa od 13 lipca 2022 do 11 września 2022 i nie będzie dzielony na rundy. Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym, tzn. po złożeniu wniosku będzie  weryfikowany w trakcie trwania naboru.

Kwota dofinansowania:

Powiaty otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych (są to w 100% środki pochodzące z Unii Europejskiej). Minimalna wysokość grantu dla jednego powiatu wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 350 000 zł.

Konkurs „Cyfrowy Powiat” umożliwia wsparcie dla JST w ramach kilku modułów.

W zakresie modułu “Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych” oferujemy Państwu:

 • oprogramowanie w modelu SaaS: system elektronicznego obiegu dokumentów (SOD 365), system głosowania i obsługi rady (Rada 365). Otrzymają Państwo dostęp do autorskiej platformy SkyCMS umożliwiającej łatwe zarządzanie wieloma stronami i aplikacjami internetowymi oraz mobilnymi m.in. portalem turystycznym, portalem dla mieszkańca, portalem dla inwestorów, mapami interaktywnymi, budżetem obywatelskim, konsultacjami społecznymi. SkyCMS umożliwia także integrację z portalami społecznościowymi.
 • rozwiązanie chmurowe - oparte na platformie SkyCMS. Korzystamy przy niej z serwerów zlokalizowanych w Polsce. Dzięki temu jako użytkownik naszego systemu, zyskują Państwo gwarancję bezpieczeństwa danych i wprowadzania wszystkich niezbędnych aktualizacji (certyfikat ISO 27001, TIER III i CSA STAR - przestrzegamy najlepszych praktyk ochrony przesyłanych danych.)
 • dostosowanie posiadanych stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz BIP do dostępności cyfrowej.
 • dodatek umożliwiający pracę zdalną na dokumentach

W zakresie modułu “Edukacja cyfrowa urzędników” oferujemy Państwu:

 • szkolenie z cyberbezpieczeństwa
 • szkolenie z dostępności cyfrowej
 • szkolenie z obsługi systemu obiegu dokumentów oraz systemu do głosowania i obsługi rady

W zakresie modułu “Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych” oferujemy Państwu:

 • diagnozę cyberbezpieczeństwa
 • testy socjotechniczne
 • szkolenie z cyberbezpieczeństwa
 • audyt KRI

Jeżeli są Państwo zainteresowani konkursem “Cyfrowy Powiat”, otrzymaniem dofinansowania i uzyskaniem wsparcia od naszej firmy, to zapraszamy do kontaktu:

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu “Cyfrowy Powiat” są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat

Przewiń do góry