Netkoncept - podsumowanie działań w 2022 roku.

Podsumowanie roku 2022

Kolejny rok pracy już za nami. Co wydarzyło się w Netkoncept w 2022 r.?

NASZA PRACA W LICZBACH

W 2022 roku wprowadziliśmy 59 aktualizacji naszych systemów. Opracowaliśmy 140 formularzy ePUAP.  160 razy prezentowaliśmy nasze produkty co zajęło ok. 240 godzin, a na przeszkoleniu urzędów spędziliśmy 963 godziny. W 2022 roku zrealizowaliśmy ponad 80 wdrożeń.

Ważniejsze ulepszenia i dodatki platformy SkyCMS

Moduł Otwarte dane:

Pozwala zdefiniować treści ze strony www, które mają być udostępnione w formacie danych otwartych oraz automatycznie aktualizowane na portalu dane.gov.pl.

Dane można wygenerować jednorazowo lub cyklicznie (np. co dzień, co miesiąc. ) Można także określić, skąd otrzymamy dane np. z listy uchwał. Zdefiniowany zbiór danych można wyeksportować w plikach: csv, json, xml.

Przykład zastosowania: wywóz odpadów - zbiór danych dotyczących odbioru odpadów.

Nowa wersja witryny przeznaczonej dla osób niedowidzących

Nowa, ulepszona wersja witryny przeznaczonej dla osób niedowidzących,  została zintegrowana z wersją podstawową.

Ulepszony interfejs graficzny BIP

Nowa wersja BIP zyskała zupełnie nowy wygląd. Ulepszony BIP odpowiada na najnowsze uwarunkowania prawne. Nadaliśmy mu nowocześniejszy wygląd. Do aktualnej wersji BIP dodaliśmy automatycznie generowaną stronę główną BIP z danymi jednostki.

Edytor formularzy

To dodatek umożliwiający tworzenie i umieszczanie na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej obywatel.mobi dowolnego rodzaju formularzy. Zebrane informacje mogą być zapisywane w bazie danych w panelu zarządzania. Zgromadzone dane można wyeksportować do uniwersalnego pliku CSV.

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA

Pola formularza oznaczone * są wymagane

Rodzaj węgla
Ilość ton
Główne źródło ogrzewania

mapa.jpeg
Planer podróży - mapa interaktywna

Do mapy interaktywnej w aplikacji mobilnej obywatel.mobi dodaliśmy planer podróży. Planer daje możliwość wyświetlania swojej aktualnej pozycji na mapie. Umożliwia także, dodanie konkretnego miejsca lub obiektu, które turysta zamierza odwiedzić na wyznaczonej przez siebie trasie.

 

 

 

 

 


INICJATYWY I NAGRODY

W roku ubiegłym zostaliśmy LAUREATEM Opolskiej Marki w kategorii “Usługa/ produkt on-line”, za nasz elektroniczny System Obiegu Dokumentów (SOD365).
System Obiegu Dokumentów (SOD365) został nagrodzony za wszechstronny zakres spraw, które można załatwić on-line oraz innowacyjność systemu, a także umożliwienie interakcji użytkownikom.

https://www.opolskie.pl/laureaci-dotychczasowych-edycji-konkursu-opolska-marka/
 

opolska marka 3.jpeg

 

Przystąpiliśmy do programu Dostępność Plus dla zdrowia. Program kompleksowo obejmuje obszar dostępności w Polsce. Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

 

Ponadto zostaliśmy oficjalnym partnerem “Dostępność Plus”
 

316664385_517059480439331_5170129573468736233_n.jpeg
 

Przystąpiliśmy do inicjatywy PFR - Giełda Miejskich Technologii, która łączy dostawców technologii dla miast z samorządami. Giełda zakłada możliwość pozyskania środków finansowych, które można przeznaczyć na testowanie wybranego produktu cyfrowego.
https://gieldamiejskichtechnologii.pl/

zxfvxc.png
 

Uczestniczyliśmy w konferencji technologicznej  IT Academic Day 2022, na której przeprowadziliśmy wykład pt. “Wyzwania i korzyści przy tworzeniu oprogramowania dla administracji publicznej" Konferencja  łączy studentów kierunku informatyka, pasjonatów informatyki oraz prelegentów z branży IT.

2022-10-26-10-00-21-161.jpeg
 

IT Academic Day 2022 jest okazją do wymiany opinii, przekazania cennych wskazówek Studentom, a dla Studentów – okazją do ukierunkowania się na ciekawe technologie oraz pozyskania ofert praktyk i staży.
 

2022-10-26-10-34-22-105.jpeg
 

Wspieraliśmy samorządy w pozyskiwaniu grantu i w realizacji jego założeń w ramach programu Cyfrowy Powiat. Celem konkursu było zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji:

  • usług publicznych na drodze teleinformatycznej,
  • pracy i nauki zdalnej,
  • wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia.

https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat

banner_na_strone_1200x628_CP2 1.jpeg
 

Dołączyliśmy do programu “Kultura bez barier” to program realizowany przez PFRON, oferujący instytucjom kulturalnym możliwość pozyskania grantów."
https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/

292401531_3297444937204923_5977884256977299753_n.jpeg

Przewiń do góry