Zapoznaj się ze zmianami oraz ulepszeniami w systemie obiegu dokumentów SOD365, jakie wprowadziliśmy dla Ciebie.

- dodano podgląd adresu korespondencji w formularzach przy polu Interesant

Oznacza to, że przy tworzeniu lub edycji formularza w systemie SOD365, obok pola "Interesant" będzie można od teraz zobaczyć podgląd adresu korespondencyjnego osoby fizycznej lub podmiotu. To ułatwi sprawdzenie i potwierdzenie, czy adres jest poprawny bez konieczności otwierania dodatkowych okien czy kart. Ta zmiana ma na celu usprawnienie procesu wprowadzania i zarządzania danymi kontaktowymi osób zainteresowanych.

- dodano przekierowanie do sprawy na jej znaku na belce pisma

Oznacza to, że teraz, kiedy przeglądasz pismo w systemie SOD365, możesz bezpośrednio przejść do sprawy, do której to pismo należy, klikając na znak sprawy, który jest widoczny na górnym pasku (belce) pisma. Ten nowy skrót umożliwi Ci szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących sprawy bez konieczności przeszukiwania całego systemu. To usprawnienie ma na celu ułatwienie nawigacji po systemie i przyspieszenie pracy z dokumentami. Oprócz przekierowania dodano obok niego możliwość szybkiego skopiowania znaku sprawy pod dedykowaną do tego ikoną.

- dodano obsługę błędów zwracanych przez ePUAP

Ta zmiana oznacza, że system SOD365 jest teraz wyposażony w mechanizm, który rozpoznaje i obsługuje błędy zgłaszane przez platformę ePUAP. Jeśli podczas korzystania z ePUAP wystąpi jakikolwiek błąd (na przykład problem z wysłaniem dokumentu), system SOD365 będzie w stanie zidentyfikować ten błąd i prawdopodobnie zaproponować odpowiednie rozwiązania lub ścieżki naprawcze. Ta zmiana powinna pomóc zminimalizować przestoje w pracy związane z problemami technicznymi ePUAP, ułatwiając jednocześnie zarządzanie dokumentami elektronicznymi.

- dodano podział pracowników przy przekazywaniu elementów w jednostkach z włączonym oddziałem

Ta zmiana w systemie SOD365 oznacza, że teraz, gdy przekazujesz elementy (na przykład dokumenty lub zadania) w jednostkach, które mają włączone oddziały, pracownicy są teraz podzieleni według tych oddziałów. To może ułatwić identyfikację odpowiednich osób, do których chcesz przekazać dany element, szczególnie w większych jednostkach z wieloma oddziałami. Ta funkcja powinna przyspieszyć proces przekazywania elementów i zwiększyć efektywność zarządzania pracą w systemie.

- zmieniono wygląd belek elementów w nowym interfejsie

Celem takiej zmiany jest zwiększenie czytelności, ułatwienie nawigacji i poprawa ogólnej użyteczności systemu.

- zmieniono informacje wyświetlane w metryce sprawy

Ta zmiana oznacza, że informacje, które są prezentowane w przeglądzie (metryce) danej sprawy w systemie SOD365, zostały zmienione. Teraz w metryce sprawy szczegółowe informacje są wyświetlane tylko dla pisma przewodniego w sprawie. Usunięto informacje nt. kolejnych pism zawartych w sprawach. Usunięto powielone wpisy związane ze zmianami statusów. Znajdują się tam tylko najistotniejsze czynności związane ze sprawą.. Celem takiej zmiany jest dostarczenie bardziej użytecznych, precyzyjnych lub zrozumiałych informacji o sprawie, co powinno pomóc w lepszym zarządzaniu sprawami i efektywniejszym przetwarzaniu dokumentów.

- zmieniono sposób wyświetlania kodów na wydrukach oraz zwiększono ich czcionkę

Ta zmiana w systemie SOD365 wprowadza modyfikację sposobu, w jaki kody są prezentowane na wydrukach, oraz powiększenie czcionki, którą są one wydrukowane. Dodatkowo, zwiększenie rozmiaru czcionki ma na celu ułatwienie odczytania kodów. Celem tych zmian jest poprawa ogólnej jakości wydruków, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy z dokumentami wydrukowanymi za pomocą systemu SOD365.

- zmieniono sposób wyświetlania informacji w zakładce "Kadry -> Pracownicy"

Ta zmiana w systemie SOD365 oznacza, że informacje o pracownikach, które są dostępne w zakładce "Kadry -> Pracownicy", są teraz prezentowane w zupełnie inny sposób.

- poprawiono wysyłkę dla pism ePUAP

Obsłużono przypadki dla pism przychodzących bez interesanta. Jeśli użytkownik będzie chciał wysłać pismo na ePUAP bez interesanta, to pojawi się informacja po przejściu do formularza: “Brak przypisanego interesanta w dokumencie. Prosimy uzupełnić interesanta, a następnie spróbować ponownie wysłać formularz.” 

- poprawiono przesyłki wychodzące w pełnym obiegu

Poprawa przesyłek wychodzących powinna przyczynić się do płynniejszego i bardziej efektywnego przepływu dokumentów w systemie, co z kolei powinno zwiększyć wydajność pracy z systemem SOD365.

 - poprawiono wybór oraz zapisywanie instytucji publicznych

Ta zmiana w systemie SOD365 oznacza, że proces wyboru i zapisywania instytucji publicznych w systemie został usprawniony. Od tej pory przy wyborze instytucji publicznych w formularzach możemy skorzystać z podpowiadanych wyników.. Ta aktualizacja ma na celu ułatwienie zarządzania danymi instytucji publicznych w systemie SOD365, co powinno przyczynić się do poprawy ogólnej wydajności pracy z systemem.

- usunięto automatyczne nadawanie numeru obcego dla przychodzących pism elektronicznych

Celem tej zmiany jest poprawienie zarządzania danymi lub ułatwienie przepływu dokumentów w systemie. Teraz nadawanie numeru obcego będzie wymagało ręcznej interwencji, co pozwoli na lepsze kontrolowanie i zarządzanie tym procesem.

Przewiń do góry