Nowy obowiązek dla urzędów - musisz go spełnić

Szanowni Państwo,
sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Celem tej nowelizacji jest udoskonalenie dostępności cyfrowej, tak by umożliwić wszystkim użytkownikom swobodne korzystanie z technologii, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń.

  • Urząd publikujący na swojej stronie internetowej nagranie np. z obrad rady gminy ma 14 dni na dodanie do nagrania napisów i audiodeskrypcji od dnia zakończenia nadawania
  • W szczególnych przypadkach gdy udostępnienie napisów i audiodeskrypcji dla nagrania nie mogą zostać opublikowane w wyznaczonym terminie, podmiot publiczny jest zobowiązany do poinformowania kiedy zostanie zapewniona dostępność cyfrowa dla opublikowanych multimediów w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zakończenia nadawania.

Audiodeskrypcja ma za zadanie pomóc osobom niewidomym lub niedowidzącym w zrozumieniu treści nadawanych na żywo lub publikowanych multimediów na stronie.  Polega na opisywaniu przez lektora elementów wizualnych, które są istotne dla zrozumienia fabuły, które nie są dostępne dla osób niewidomych lub niedowidzących. Może to obejmować np. opis wyglądu postaci, wyrazów twarzy, gestów oraz wykonywanych czynności. Przykładowy film z  audiodeskrypcją prezentujący urywki z udziałem lektora.:

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz obowiązku stosowania się do nowych wymagań dotyczących dostępności cyfrowej, chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze rozwiązanie dotyczące audiodeskrypcji.

Cennik

  • za pierwszą godzinę (do 60 minut) - 240 zł netto
  • powyżej 61 minuty, koszt za każdą kolejną minutę audiodeskrypcji wynosi 4 zł netto
Przewiń do góry