Jak nowe technologie pomagają w zarządzaniu kryzysowym gmin, powiatów i miast w 2024 roku?

alert online.png

Częste awarie sieci przesyłowych, brak centralnego systemu komunikacji, nagłe incydenty o których nie wie urząd oraz niepokój mieszkańców który wpływa na wydajność pracy urzędników , to tylko niektóre z problemów wymagających natychmiastowej reakcji.

Zapewne do tej pory próbowałeś sobie z nimi poradzić poprzez:

 • Dodawanie podstawowych informacji na stronie urzędu i w mediach społecznościowych
 • Wysyłanie informacji drogą elektroniczną lub w prasie lokalnej
 • Uruchomienie  specjalnego numeru telefonicznego
 • Wysyłanie informacji za pomocą Poczty Polskiej

Jednak tradycyjne sposoby przekazywania informacji mieszkańcom okazują się niewystarczające. Kluczowe znaczenie ma efektywna komunikacja z mieszkańcami, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się czas reakcji oraz dotarcie do jak największej liczby osób.

Wspomniane problemy wymagające natychmiastowego rozwiązania,
rodzą wiele wyzwań, z którymi urząd musi się zmierzyć. W takich sytuacjach powstają pytania:

 • Jak szybko dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców i informować ją o cyklicznych zdarzeniach dotyczących np. całej gminy lub jak dotrzeć do zawężonej grupy odbiorców ograniczonej do konkretnej ulicy?
 • Jak odciążyć pracę urzędników oraz infolinii?
 • Jak błyskawicznie zlokalizować wskazane miejsca na obszarze gminy, powiatu, miasta?
 • Jak zwiększyć skuteczność komunikacji z mieszkańcami ale także ze współpracującymi zakładami energetycznymi, wodociągami itp.?

Rozwiązanie na wyciągnięcie ręki

Rozwiązaniem dla wyzwań dot. zarządzania kryzysowego jest Alert - Online oparty na multiaplikacji obywatel.mobi oraz nowych technologiach.

Łatwa w obsłudze i intuicyjna aplikacja mobilna obsługuje nieograniczoną liczbę użytkowników, działa bez problemów na różnych urządzeniach mobilnych oraz jest zgodna ze standardami dostępności WCAG 2.1.

Dzięki Alert - Online urząd:

 • wysyła powiadomienia kryzysowe określając dany obszar na mapie: ulicę, dzielnicę lub całą gminę, powiat czy miasto.
 • może przeglądać historię wysłanych powiadomień
 • wysyła przypomnienia

Przykład wiadomości:  “Szanowni mieszkańcy ulicy Leśnej w dniu 23.11. nastąpi przerwa w dostawie prądu, za utrudnienia przepraszamy. Planowana godzina włączenia prądu godzina 14.00.”

Pracownicy urzędu będą mogli precyzyjnie planować i rozsyłać powiadomienia push do zarejestrowanych użytkowników, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Alert - Online ma na celu ulepszenie komunikacji między urzędem, a mieszkańcami, co przyczyni się do lepszego zarządzania sytuacjami awaryjnymi.

Ciekawostka*
Według danych jakie zebrało Miasto Otwock 80% mieszkańców korzysta aktywnie ze smartfonów na co dzień.

Alert Online, a Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Czym różni się Regionalny System Ostrzegania (RSO) od rozwiązania Alert - Online?

Zasadniczą różnicą między obydwoma systemami są możliwości dotarcia do odbiorcy komunikatu kryzysowego lub awarii.

Poprzez RSO wysyłane są powiadomienia dla całego regionu związane np. z ostrzeżeniami meteorologicznymi ( silny wiatr, gęsta mgła), ostrzeżeniami hydrologicznymi ( ryzyko powodzi) czy zagrożeniami zdrowotnymi ( epidemie ). Dotyczą one problemów mających wpływ na szerokie grono odbiorców.

Dla wielu odbiorców komunikatu RSO, informacje są bezużyteczne, ponieważ wyskakujący komunikat na urządzeniu mobilnym nie dotyczy ich bezpośredniej lokalizacji.

Alert Online:

 • pozwala na ustalenie do jakiego obszaru powinno zostać wysłane powiadomienie z dokładnością do: miasta, powiatu, gminy, dzielnicy czy nawet ulicy.
 • ponadto umożliwia rozsyłanie komunikatów z reguły dotyczących mniejszej grupy odbiorców np. brak dostępu do wody w godzinach od 13:00 do 15:00 na ulicy X lub remont drogi.

Jaki efekt daje takie rozwiązanie?

Dla pracowników urzędu:

 • Możliwość szybkiego informowania mieszkańców o awariach lub innych zagrożeniach, co pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań.
 • Ułatwienie identyfikacji i skutecznego powiadamiania określonych obszarów dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi mapowych i skalowania terenu.
 • Zbieranie i analiza danych, co umożliwia przewidywanie potencjalnych zagrożeń w przyszłości i efektywne przeciwdziałanie im.

Dla mieszkańców:

 • Zapewnienie dotarcia ważnych informacji do jak największej liczby osób, co zwiększa świadomość i bezpieczeństwo społeczności.
 • Otrzymywanie wiarygodnych i aktualnych wiadomości o zagrożeniach oraz przerwach w dostawach podstawowych usług, takich jak prąd, woda czy gaz.
 • Budowanie zaufania do lokalnych władz dzięki szybkiemu i skutecznemu reagowaniu na sytuacje awaryjne, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
 • Zwiększenie szans na ratowanie życia i mienia poprzez wcześniejsze ostrzeganie przed zagrożeniami oraz monitorowanie sytuacji osób znajdujących się w obszarze zagrożenia.

Jak zarekomendować Alert - Online aby korzystało z niego jak najwięcej mieszkańców?

To z pewnością kolejne wyzwanie dla urzędów, które wymaga dużego nakładu pracy.

W tej sytuacji warto sięgnąć po promocję rozwiązania poprzez internetowe kampanie reklamowe.  Urząd zlecając rozpowszechnianie aplikacji zewnętrznym ekspertom, zdejmuje z siebie ciężar bezpośredniego angażowania się w proces zachęcania mieszkańców do pobierania aplikacji.

Taka strategia pozwala na skuteczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców z wykorzystaniem profesjonalnie przygotowanych materiałów promocyjnych, co zwiększa szanse na szybką i masową popularyzację rozwiązania Alert - Online.

Dzięki temu urzędy mogą skupić się na swoich podstawowych zadaniach, jednocześnie zapewniając mieszkańcom nowoczesne narzędzie do komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz awarii.

Przewiń do góry