Mapa Potencjału Solarnego

Wprowadzenie

mapa potencjalu new.webp

Co to jest Mapa Potencjału Solarnego?

Mapa Potencjału Solarnego to narzędzie, które umożliwia weryfikację przydatności konkretnej nieruchomości pod kątem instalacji fotowoltaicznej.

Dodatkowo, system prezentuje potencjał inwestycyjny w zakresie odnawialnych źródeł energii na terenach gruntowych oraz powierzchniach dachowych nieruchomości.

Jak działa Mapa Potencjału Solarnego?

 • Nasz moduł bazuje na profesjonalnym pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych geoprzestrzennych, co pozwala na identyfikację najlepszych miejsc do wykorzystania energii słonecznej
 • Dzięki precyzyjnym obliczeniom uwzględniającym różne parametry (rozmiar, kształt, nachylenie dachu, zacienienie oraz lokalne warunki pogodowe), system określa, gdzie instalacje solarne przyniosą największy zysk.
Skontaktuj się

Zobacz jak to działa

Dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania?

dlaczego.webp
 • Mapa dokładnie precyzuje miejsca o największym nasłonecznieniu oraz te, które nie nadają się na inwestycje solarne itp. Dzięki temu potencjalny użytkownik bezbłędnie dobierze pozycję ulokowania swojej fotowoltaiki.
 • Właściciel nieruchomości uniknie kosztów związanych z niewłaściwie ulokowaną fotowoltaiką, która znajduje się w mało nasłonecznionym miejscu.

Dla kogo jest MPS?

Mapy Potencjału Solarnego to rozwiązanie m.in. dla:

mapa solarna laptop.webp
 • Audytorów energetycznych
 • Gmin
 • Powiatów
 • Miast
 • Firm
 • Społeczności energetycznych
 • Klastrów energii itp.

Przykładowe zastosowania Mapy Potencjału Solarnego:

 • Budowa społeczności energetycznych:
  Mapa może pomóc w identyfikacji obszarów, gdzie tworzenie społeczności energetycznych opartych na współdzieleniu energii produkowanej z paneli słonecznych byłoby najbardziej efektywne, wspierając lokalną samowystarczalność energetyczną.
 • Wsparcie dla rolnictwa:
  Dzięki mapie możliwe jest zlokalizowanie obszarów rolniczych, gdzie instalacje fotowoltaiczne mogą zasilać systemy nawadniające czy infrastrukturę rolniczą, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i zrównoważonego rozwoju.
 • Optymalizacja rozmieszczenia instalacji PV:
  Narzędzie to umożliwia dostawcom technologii fotowoltaicznych identyfikację najlepszych lokalizacji dla nowych instalacji solarnych, co pozwoli na uniknięcie kosztów związanych z niewłaściwie ulokowaną fotowoltaiką, która znajduje się w mało nasłonecznionym miejscu.
 • Rozwój inteligentnych sieci energetycznych:
  Mapa stanowi wsparcie dla firm zajmujących się inteligentnymi sieciami, umożliwiając planowanie integracji rozproszonych źródeł energii z infrastrukturą sieciową. Narzędzie wspiera lokalne władze i planistów w integracji instalacji solarnych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w planowaniu strategii energetycznych.
 • Edukacja i angażowanie społeczności:
  Mapa służy jako narzędzie edukacyjne, pomagając mieszkańcom i przedsiębiorstwom zrozumieć potencjał wykorzystywania energii solarnej i zachęcając do inwestycji w OZE.
 • Analiza i raportowanie:
  Dla instytucji finansowych czy firm konsultingowych, mapa stanowi źródło danych do analizy rynku energii słonecznej, oceny ryzyka projektów oraz przygotowywania raportów i rekomendacji.
 • Wsparcie decyzji inwestycyjnych:
  Pomaga inwestorom i przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji i opłacalności nowych inwestycji w energię słoneczną.
Przewiń do góry