Urzędowy system powiadomień kryzysowych

Ważne i potrzebne mieszkańcom rozwiązanie, nie tylko na terenach zagrożonych klęskami. Pozwala na szybkie, sprawne i aktywne powiadamianie
mieszkańców o lokalnych zagrożeniach poprzez aplikację w telefonie, powiadomienie SMS, e-mail i stronę internetową. To daje im bezcenny czas na reakcję albo zasięgnięcie informacji.

Komunikaty mogą dotyczyć np. skażeń, powodzi, pożarów, ulewnych deszczy, upałów, sytuacji na lokalnych i krajowych drogach itp. System jest zintegrowany z portalem internetowym gminy lub powiatu, ma wspólny panel zarządzania. Z technicznego punktu widzenia jego wdrożenie polega na rozbudowie urzędowego portalu o moduł powiadomień kryzysowych. System jest zautomatyzowany i prosty w obsłudze. Pozwala też na dodawanie informacji o sytuacjach kryzysowych przez mieszkańców.

Przewiń do góry