USPK logo

Urzędowy system powiadomień kryzysowych

Wdróż urzędowy system powiadomień kryzysowych USPK
Przekonaj się o korzyściach, jakie z tego płyną!

USPK tablet

Kluczowe funkcjonalności systemu USPK

 • Dostępnych jest 5 kanałów informacji jednocześnie z możliwością wyboru kanału dystrybucji danej informacji o zagrożeniu
 • Informacja może zostać opublikowana jednocześnie (lub tylko w wybranych kanałach):
  • na specjalnej stronie internetowej, która zostanie połączona ze stroną urzędu (w zależności od możliwości technicznych)
  • w wiadomości SMS
  • w powiadomieniu PUSH w aplikacji mobilnej
  • w strukturze informacyjnej aplikacji mobilnej (bez powiadomienia PUSH)
  • w wiadomości e-mail
  • na Facebooku Urzędu
 • Jeden panel do zarządzania informacjami kryzysowymi i aplikacją mobilną dla mieszkańców
 • Możliwość samodzielnej lub automatycznej wysyłki i publikacji informacji o zagrożeniach kryzysowych we wszystkich kanałach
 • Wysyłanie powiadomienia o zagrożeniu bez udziału pracownika poza godzinami pracy
 • Możliwość selekcji informacji oraz selekcji osób otrzymujących określony typ informacji przed ich finalną dystrybucją
 • Możliwość dodawania informacji o sytuacjach kryzysowych przez mieszkańców
 • Dedykowana sytuacjom kryzysowym strona internetowa, na której znajdować się będą wszystkie informacje kryzysowe
 • Powiadomienia odnośnie: stanu wód, jakości powietrza, niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, hydrologicznych, informacji drogowych oraz innych w przypadku gdy tylko stwierdzicie Państwo, że należy poinformować o tym mieszkańca
 • System jest zintegrowany z Regionalnym Systemem Ostrzegania
 • Możliwość integracji z dowolnym systemem wysyłki SMS w formie bramki
 • Wszystkie funkcjonalności aplikacji mobilnej dla mieszkańców

Krótki przewodnik po systemie

Ważne i potrzebne mieszkańcom rozwiązanie, nie tylko na terenach zagrożonych klęskami. Pozwala na szybkie, sprawne i aktywne powiadamianie
mieszkańców o lokalnych zagrożeniach poprzez aplikację w telefonie, powiadomienie SMS, e-mail i stronę internetową. To daje im bezcenny czas na reakcję albo zasięgnięcie informacji.

Komunikaty mogą dotyczyć np. skażeń, powodzi, pożarów, ulewnych deszczy, upałów, sytuacji na lokalnych i krajowych drogach itp. System jest zintegrowany z portalem internetowym gminy lub powiatu, ma wspólny panel zarządzania. Z technicznego punktu widzenia jego wdrożenie polega na rozbudowie urzędowego portalu o moduł powiadomień kryzysowych. System jest zautomatyzowany i prosty w obsłudze. Pozwala też na dodawanie informacji o sytuacjach kryzysowych przez mieszkańców.

Korzyści dla urzędu

 • Możliwość przekazywania informacji również w dni wolne od pracy i po godzinach pracy urzędów w sposób automatyczny
 • Jedno miejsce do zarządzania komunikatami - możliwość publikacji w odpowiednich kanałach w zależności od wagi komunikatu
 • Możliwość dotarcia w bardzo krótkim czasie do bardzo dużej ilości osób dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu aż 5 niezależnych kanałów przesyłania informacji
 • Pełna kontrola nad przekazywanymi informacjami – mieszkańcy otrzymają tylko komunikaty z ich regionu
 • Dzięki zróżnicowanym kanałom, informacja dociera do osób w różnym wieku, co znacznie zwiększa jej zasięg
 • Informacja będzie mogła zostać przekazana mieszkańcom dużo wcześniej, co może pozwolić im lepiej zabezpieczyć swój dobytek i zminimalizować potencjalne szkody

Korzyści dla mieszkańca

 • Największa szybkość i skuteczność otrzymania informacji o zagrożeniach
 • Do mieszkańca szybko dotrze komunikat kryzysowy, co pozwoli w porę należycie się zabezpieczyć
 • Wygodny i nowoczesny sposób dostarczania informacji
 • Korzystanie z aplikacji mobilnej dla mieszkańców zawierającej wiele przydatnych informacji (m.in. harmonogram wywozu odpadów, kalendarz wydarzeń, aktualności)
 • Informacje o lokalnych zagrożeniach - przerwa w dostawie wody lub ciepła, niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych, wyłączeniach prądu, wypadkach drogowych oraz remontach dróg
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się
× Wyszukaj w serwisie