Elektroniczne Biuro Obywatela

Rozwiązanie, które pozwala na załatwienie ważnych spraw urzędowych on-line. Dzięki temu mieszkańcy mogą wypełnić formularze spraw, podpisać je elektronicznie i wysłać lub złożyć w urzędzie.

System wyświetla aktualny status pisma (sprawy) oraz podgląd ewentualnej odpowiedzi. Dzięki temu mieszkańcy otrzymują narzędzie idealne do kontaktu z gminą lub powiatem bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

By w pełni wykorzystać atuty tego systemu, osoby korzystające mogą:

  • podpisać formularz za pomocą bezpłatnego Profi lu Zaufanego (dawniej powiązanego z ePUAP) – wtedy pismo trafi a do urzędu elektronicznie;
  • podpisać się za pomocą płatnego podpisu
    elektronicznego kwalifi kowanego i pozostawić sobie kopię wypełnionego formularza;
  • mogą także wypełnić formularz, sprawdzić go (aplikacja umożliwia korektę), wydrukować i zanieść do urzędu. Dzięki temu zyskują zapisaną swoją wersję, a dzięki korekcie – pewność, że wypełnili wszystkie konieczne do uzupełnienia pola. System zapewnia e-usługi na 3 i 4 poziomie e-Dojrzałości.
Przewiń do góry