Audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności

Rozporządzenie Rady MInistrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności nakłada na rejestry publiczne i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz systemy teleinformatyczne minimalne wymagania jakie powyższe systemu muszą spełnić. W rozporządzeniu nałożony został również obowiązek okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Audyt musi odbywać się nie rzadziej niż raz na rok.

Przewiń do góry