System głosowania i obsługi rady

System Obsługi Rady

Wprowadzenie

Rada 365 to narzędzie, dzięki któremu przeprowadzisz posiedzenie rady gminy, miasta, powiatu, województwa lub innego podmiotu w formie elektronicznej. Integracja z naszą platformą SKYCMS i usługą transmisji audio-video umożliwi Ci transmisję posiedzenia na stronie www lub BIP lub odtworzenie nagrań archiwalnych z zapisem transmitowanych posiedzeń.

Co zyskasz dzięki systemowi RADA365?

Biuro rady otrzyma raport z materiałami dotyczącymi posiedzenia - gdy zdefiniujesz porządek obrad i przygotujesz projekty uchwał oraz inne załączniki, system automatycznie powiadomi radnych o posiedzeniu za pomocą wiadomości e-mail i SMS. Radni otrzymają informację o terminie spotkania i zapoznają się z wysłanymi do nich materiałami, a biuro rady otrzyma potwierdzenie o odebraniu materiałów przez radnego.

Skrócisz czas potrzebny na przygotowanie materiałów do sesji  - integracja z BIP usprawni przygotowywanie dokumentów, np. projektów uchwał i zarządzeń i wysyłanie ich do radnych. Zyskasz więcej czasu na realizację innych zadań i skupisz się na rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Zmienisz porządek obrad w trakcie trwania sesji.
Poprawiony porządek obrad wyświetlisz na ekranie w sali obrad oraz na ekranie transmisji.

Szybko opublikujesz uchwały podjęte przez radę i wyniki głosowań.
Integracja systemu RADA365 z BIP umożliwia natychmiastową publikację materiałów przed i po sesji, w tym porządek obrad, wyniki głosowań imiennych oraz protokół z obrad. Porządek obrad zawiera aktywne odnośniki prowadzące do poszczególnych punktów na nagraniu, dzięki temu w łatwy sposób dotrzesz do fragmentu nagrania, w którym omawiany jest wybrany punkt.

Wszystkie działania w czasie obrad wykonasz w jednym systemie.
RADA365 zintegrowana z usługą transmisji pozwoli Ci w pełni skupić się nad przebiegiem sesji. Możesz zajmować się wyłącznie dyskusją nad projektami uchwał oraz głosowaniem nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.

Skontaktuj się
Rada365

Funkcjonalności

Głosowanie online

Wszystkie głosowania możesz przeprowadzić online z poziomu tabletu, smartfona i laptopa z dostępem do Internetu. Wyniki opublikujesz od razu po zakończeniu głosowania i dodasz je do protokołu z posiedzenia. Radni będą głosować z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, co da Ci pewność, że wyniki są wiarygodne.

Głosowania tajne i specjalne

System umożliwia przeprowadzanie głosowań tajnych w sposób gwarantujący anonimowość. Głosowania specjalne umożliwiają samodzielne definiowanie wariantów odpowiedzi, co umożliwia przeprowadzanie głosowań o różnej tematyce.

Składanie interpelacji i zapytań drogą elektroniczną

Radni składają interpelacje wewnątrz systemu w formie elektronicznej, a Przewodniczący automatycznie otrzymuje powiadomienie o tym fakcie. 
Wszystkie interpelacje automatycznie opublikujesz w BIP. 

Komunikacja z radnymi

Z pomocą systemu RADA365 szybko skontaktujesz się z wszystkimi członkami rady. Dostarczysz im niezbędne dokumenty przed posiedzeniem, wyślesz wiadomości wewnątrz systemu oraz powiadomienia e-mail i SMS. Dzięki temu do komunikacji z członkami rady wystarczy Ci jeden system. Wszystkie wysyłane wiadomości są rejestrowane i w każdej chwili możesz sprawdzić kiedy i o której godzinie zostały odebrane przez radnego.

Dostęp na wszystkich urządzeniach mobilnych

RADA365 działa na smartfonach, tabletach i laptopach bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji. Możesz korzystać z dowolnego sprzętu i systemu operacyjnego. Do głosowania online i używania innych funkcjonalności potrzebna Ci tylko przeglądarka z dostępem do Internetu. W razie awarii urządzenia, RADA365 uruchomi się na innym sprzęcie po zalogowaniu się.

Sesje zdalne

Zyskasz własne narzędzie do zdalnego prowadzenia obrad. System wideokonferencji dostępny w RADA 365 umożliwia przeprowadzenie obrad zdalnie bez konieczności spotkania na sali obrad. 

Transmisja online

Spełnisz wymóg ustawowy dotyczący transmitowania posiedzeń w czasie rzeczywistym. Transmisja będzie dostępna przez cały czas trwania obrad, będzie wyświetlać aktualny punkt posiedzenia oraz wyniki głosowań.
Przekaz za pomocą transmisji online jest prowadzony zgodnie z RODOprzy użyciu serwerów na terytorium RP .

Transkrypcja

Przepisy Ustawy o Dostępności Cyfrowej dotyczące transmisji posiedzeń jednostek samorządowych jasno wskazują, że wszystkie transmisje umieszczane w BIP lub na stronie internetowej jednostki, muszą być uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących.

Transkrypcja to dedykowane rozwiązanie dla Twojego urzędu. Do wyboru masz 3 rodzaje transkrypcji, które umożliwią osobom niesłyszącym zapoznanie się z treściami omawianymi na transmitowanych sesjach rady.

Transkrypcja automatyczna

Dzięki transkrypcji automatycznej optymalizujesz czas nagrania poprzez jego przycięcie do znaczników czasowych z rozpoczęcia i zakończenia sesji w Rada365. Napisy są generowane bez korekty na podstawie systemu rozpoznawania mowy (speech-to-text), a następnie synchronizowane i umieszczane w archiwum. Gotową transkrypcję możesz pobrać z panelu administracyjnego w celu ręcznej modyfikacji i wgrania jej we własnym zakresie.

Transkrypcja jest przygotowywana na podstawie rozliczenia minutowego z zaokrągleniem do pełnych minut. Czas realizacji: 4 dni robocze.

Transkrypcja manualna

Transkrypcja manualna jest wykonywana przez profesjonalnego transkryptora, który odtwarza nagranie i przygotowuje napisy ze słuchu. Nagranie jest przycinane do znaczników czasowych z rozpoczęcia i zakończenia sesji w Rada365, a gotowe, zsynchronizowane napisy trafiają do archiwum. Gotową transkrypcję możesz pobrać z panelu administracyjnego w celu ręcznej modyfikacji i wgrania jej we własnym zakresie.

Transkrypcja jest przygotowywana na podstawie rozliczenia minutowego z zaokrągleniem do pełnych minut. Czas realizacji: 10 dni roboczych.

Transkrypcja samodzielna

Transkrypcję przygotowujesz samodzielnie w edytorze typu Notatnik, a następnie wgrywasz ją w formacie WebVTT (Web Video Text Tracks) z kodowaniem znaków UTF-8. Zyskujesz dzięki temu nielimitowaną możliwość ponownego wgrania pliku z napisami do każdego archiwum sesji rady.

Skontaktuj się

Przykładowe realizacje

Integracje

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad, projekty uchwał, imienne wyniki głosowań oraz interpelacje automatycznie prześlesz do BIP z zachowaniem wymagań prawnych dla informacji publicznej. W zintegrowanej wersji system RADA365 umożliwi Ci zamieszczenie w biuletynie nagrania sesji wraz z odnośnikami czasowymi, które kierują do wybranych punktów posiedzenia. Protokół z obrad możesz wyeksportować również do PDF lub edytora tekstu. 

Rada365

Często zadawane pytania

W celu opublikowania planu sesji dla radnych należy kliknąć w menu planu sesji opcję “Opublikuj”.

Protokół posiedzenia sesji rady oraz wykaz głosowań jest dostępny do pobrania w 2 wersjach PDF oraz pliku TXT. Opcja dostępna w menu zakończonej sesji.

TAK, wystarczy skorzystać dodać kolejne głosowanie o nazwie “Reasumpcja głosowania” lub skorzystać z opcji “powtórz głosowanie”

TAK, Przerwanie sesji, wznowienie sesji oraz zmiany składu sesji są dostępne bezpośrednio z panelu trwającej sesji.
Przewiń do góry