RADA 365 logo

System głosowania i obsługi rady

Wdróż System głosowania i obsługi rady RADA 365.
Przekonaj się o korzyściach, jakie z tego płyną!

RADA 365 tablet

Kluczowe funkcje systemu RADA 365

  • elektroniczne głosowania z natychmiastową prezentacją wyników na ekranie urządzenia, rzutnika oraz transmisji on-line,
  • elektroniczne dostarczanie materiałów dla radnych oraz powiadomienia o terminie posiedzenia poprzez e-mail lub sms,
  • transmisja obrad on-line na stronie WWW lub Biuletynie informacji Publicznej,
  • integracja ze stroną www i Biuletynem informacji Publicznej z zachowaniem wymagań prawnych dla informacji publicznej,
  • obsługa na tabletach, smartfonach, laptopach i innych urządzeniach bez potrzeby instalowania aplikacji.

Przejdź do RADA 365

Krótki przewodnik po systemie

Zintegrowany ze SkyCMS oraz z usługą transmisji audio-video system głosowania i obsługi rady to narzędzie, które elektronizuje procesy związane z funkcjonowaniem rady gminy, miasta lub powiatu. Po zdefiniowaniu porządku obrad wraz z załącznikami np. projektami uchwał oraz zaplanowanymi głosowaniami system powiadomi radnych poprzez wiadomość e-mail oraz SMS o jej terminie oraz umożliwi zapoznanie się z przygotowanymi elektronicznie materiałami. Biuro rady otrzyma automatycznie raport, którzy z radnych zapoznali się z przygotowanymi materiałami. Porządek obrad może zostać przesłany do BIP wraz z załącznikami, co wypełni obowiązek publikowania projektów uchwał na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Podczas posiedzenia porządek może być modyfikowany, aktualny plan posiedzenia z wyróżnionym punktem obrad jest wyświetlany na rzutniku oraz na obrazie transmisji na żywo na stronie www lub BIP. 

Elektroniczne głosowanie odbywa się za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, posiadającego przeglądarkę internetową: tablet, smartfon lub laptop. Bezpieczeństwo zapewnia ograniczony dostęp systemu jedynie dla wybranych urządzeń podczas posiedzenia. Wyniki głosowań są publikowane od razu po zakończeniu głosowania oraz są dodawane do protokołu z posiedzenia. Protokół przygotowuje się automatycznie na bazie planu posiedzenia oraz wyników głosowań. Można go wyeksportować do BIP lub edytora tekstu i posiada odnośniki umożliwiające odtworzenie wybranych punktów posiedzenia na zapisanym, archiwalnym nagraniu dokładnie w tym punkcie posiedzenia. Zatem integracja z usługą transmisji obrad oraz z Biuletynem Informacji Publicznej i automatyzacja procesu publikowania na BIP ułatwia realizację zadań biura rady.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się
× Wyszukaj w serwisie