Darmowy BIP. Dlaczego urzędy z niego rezygnują?

Darmowy BIP

Obowiązek stworzenia Biuletynu Informacji Publicznej nałożono na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne. Urzędy gminy, powiaty lub miasta, szkoły, przedszkola, teatry, ośrodki pomocy społecznej i wiele innych jednostek samorządu mogą skorzystać z darmowego BIP-u. To rozwiązanie traci jednak na popularności, pomimo braku kosztów. Jakie są wady darmowego BIP-u? Jakie możliwości daje BIP dostarczany przez zewnętrzną firmę?

 

Kto może skorzystać z darmowego BIP-u?

Z darmowego BIP-u może skorzystać każdy, kto jest zobowiązany do stworzenia biuletynu informacji publicznej. Takie rozwiązanie traci jednak na znaczeniu. Darmowy BIP coraz częściej jest zastępowany przez usługi płatne, dostarczane przez prywatne firmy. Gminy, powiaty, szkoły, a także szpitale i inne podmioty rezygnują z darmowego biuletynu. Dlaczego tak się dzieje?

 

Brak wsparcia technicznego w bezpłatnym BIP-ie

Przed wyborem BIP, urząd powinien zwrócić uwagę, jakie korzyści da mu współpraca z daną firmą. Pracownicy urzędu powinni mieć poczucie bezpieczeństwa. Niestety, darmowy BIP nie daje użytkownikom dodatkowych możliwości poza bezpłatnym użytkowaniem. Urzędy korzystające z darmowego biuletynu nie otrzymują wsparcia technicznego ani innej pomocy. Jednocześnie każdy podmiot jest zobowiązany, by jego BIP spełniał obecne standardy dotyczące dostępności cyfrowej.

Bezpłatny BIP od długiego czasu nie jest aktualizowany. Podmioty, które się na niego zdecydowały, od lat korzystają z tej samej, mało intuicyjnej strony. W przypadku awarii, konieczności wprowadzenia aktualizacji i innych zmian urzędy nie otrzymują wsparcia technicznego.

 

Nieintuicyjna obsługa Biuletynu Informacji Publicznej

Darmowy BIP odbiega od przyjętych reguł dla stron internetowych. Biuletyn jest nieintuicyjny, dlatego mieszkańcy regionu oraz inni użytkownicy mają trudności ze znalezieniem interesujących ich informacji. To istotny czynnik wpływający na wizerunek urzędu - interesanci uznają go za instytucję mało przyjazną dla klienta, w której trudno załatwia się spawy i rozwiązuje istotne problemy.

 

Wyszukiwanie informacji w darmowym BIP-ie jest utrudnione. Wyszukiwarka odstaje od współcześnie przyjętych norm, użytkownicy nie otrzymają podpowiedzi, jeśli niepoprawnie wpiszą jakieś hasło. Przykładowo, pominięcie polskich znaków w słowie urząd, powoduje, że nie uzyska się żadnych wyników. W nowoczesnych wyszukiwarkach na hasło „urzad” lub „niepelnosprawni” wyświetlane są wyniki dla poprawnie zapisanych fraz. Dzięki temu mieszkańcy szybko i łatwo odnajdują w BIP wszystko, co ich interesuje.

 

BIP udostępniany za darmo jest pozbawiony opcji zmiany menu, kategorii i innych elementów, które umożliwiają sprawną nawigację na stronie. Urząd, szkoła bądź szpital nie mogą dostosować biuletynu do charakteru i zakresu swojej działalności. To wpływa na intuicyjność poruszania się po BIP i przejrzystość prezentowanych w nim informacji. Dodatkowym problemem jest brak możliwości śledzenia rejestru zmian na stronie. W przypadku modyfikacji treści nie można sprawdzić, kto i kiedy ich dokonał.

 

Utrudniony dostęp do darmowego BIP

Kolejną istotną wadą darmowego BIP-u jest brak przystosowania do przeglądania treści na urządzeniach mobilnych. Strona nie jest responsywna. Użytkownicy smartfonów i tabletów nie mogą prawidłowo wyświetlić biuletynu, przez co tracą możliwość zapoznania się z ważnymi informacjami. Ponadto utrudniony dostęp do informacji w bezpłatnym BIP mają użytkownicy o ograniczonej sprawności ruchowej, niedowidzący i niewidomi. Omawiany BIP jest pełen barier cyfrowych - brakuje w nim możliwości ustawiania kontrastów i odstępów między wierszami, natomiast przy powiększaniu czcionki pojawiają się błędy. Sterowanie klawiaturą zamiast myszki jest w znacznym stopniu ograniczone, dlatego użytkownicy z ograniczeniami ruchowymi mają trudności w uzyskaniu dostępu do danych w biuletynie.

 

BIP od zewnętrznej firmy - co zyskuje urząd?

Wybór płatnego BIP-u od zewnętrznej firmy jest rozwiązaniem dającym więcej możliwości niż korzystanie z darmowej strony. Zewnętrzna firma nie tylko przygotowuje nowoczesną i intuicyjną stronę, ale zapewnia też późniejszą opiekę serwisową. Redaktorzy mają stały dostęp do panelu administracyjnego biuletynu.

 

Dlaczego warto korzystać z usług firmy zewnętrznej?

Powodów jest kilka:

- Serwis techniczny błyskawicznie rozwiązuje zgłaszane problemy i reaguje na oczekiwania użytkowników.

- Profesjonalny zleceniobiorca zapewnia odpowiednie szkolenie z obsługi i funkcjonalności biuletynu.

- Po wdrożeniu nowego BIP urzędnicy otrzymują również wsparcie merytoryczne - redaktorzy dowiadują się, jak korzystać z poszczególnych funkcjonalności biuletynu, by szybko i sprawnie dokonywać modyfikacji treści. Pracownicy urzędu przez cały czas korzystają z obsługi na najwyższym poziomie. Dzięki temu mają pewność, że otrzymają odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania związane z BIP-em.

- Korzystanie z BIP dostarczanego przez zewnętrzną firmę, gwarantuje wysoką jakość komunikacji urzędu z mieszkańcami. Treści są przedstawiane w przystępny, nowoczesny sposób. Menu uwzględnia strukturę danego podmiotu i rodzaj realizowanych przez niego zadań publicznych.

- Wszystkie artykuły, dokumenty i inne informacje wprowadzane do BIP są publikowane zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej. Informacje są automatycznie przystosowywane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych. Wszystkie publikacje wyświetlają się prawidłowo w różnych rozmiarach i kontrastach bez konieczności dodatkowego ingerowania w ich treść i strukturę.

- Urząd zamawiający BIP nie musi się o nic martwić. Strona zostanie przygotowana kompleksowo, a jej wdrożenie będzie szybkie i sprawne.

- Opieka serwisowa zagwarantuje wprowadzanie bieżących modyfikacji i udoskonaleń zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. Dzięki temu BIP zawsze spełni wymogi ustawy.

W przypadku darmowego biuletynu urzędy nie mogą liczyć na podobne udogodnienia. Prowadzenie i dostosowanie strony BIP spada w całości na podmiot realizujący zadania publiczne. Z tego powodu urzędy coraz częściej rezygnują z darmowego biuletynu i wybierają zamiast niego kompleksową usługę. Pozwala to w pełni skupić się im na wykonywanych zadaniach, by skuteczniej rozwiązywać problemy mieszkańców.

 

Netkoncept -wizualizacja strategii marketingowej (18).png

2001

– Zostaje wprowadzona ustawa o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. z dnia 8 października 2001 r.)

2003

– Podmioty publiczne zostają zobligowane do publikowania informacji publicznej

2011

- Powstaje Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej. Umożliwienie korzystania z darmowego BIP-u.

2012

– Wydane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dz.U. 2012 poz. 526

2016

– W życie wchodzi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016).

2019

– 4 kwietnia 2019 roku pojawia się ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz. U. z 2019r. poz. 848 )

Ustawa mówi o obowiązku stosowania się do standardów WCAG 2.1 oraz zamieszczenia deklaracji dostępności na stronach www, biuletynach informacji publicznych i aplikacjach mobilnych. Za brak dostosowywania do wymogów, ustawa przewiduje sankcje.

2020

- 23 września 2020 r. upłynął termin dostosowania stron do wymogów standardu WCAG 2.1.

 

2021

- Ostateczna data opublikowania dostępnych cyfrowo deklaracji dostępności dla stron internetowych ( w tym Biuletynów Informacji Publicznej) przypadał 31 marca 2021 roku.

 

Koniecznie pamiętaj:

 

  • deklaracja dostępności powinna przechodzić coroczny przegląd pod kątem aktualności najpóźniej do 31 marca każdego roku.
  • Za brak deklaracji dostępności (lub za: brak jej aktualizacji lub, brak niektórych wymaganych elementów) Ministerstwo Cyfryzacji może nałożyć karę w wysokości 5000 zł. Kara może być nakładana wielokrotnie.
  • Karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Kara wynosi do 10.000zl. Kara może zostać nałożona wielokrotnie.
  • Każdy obywatel, który zauważy brak dostosowania strony do określonych wymogów, może zgłosić urząd do odpowiedniej instytucji, która nałoży na urząd sankcję.

Chcesz wiedzieć więcej? NAPISZ DO NAS

 

Zobacz także:

  • Deklaracja dostępności – czy to obowiązek dla każdego?

    Deklaracja dostępności to ostatnio bardzo często poruszany temat, szczególnie w kontekście stron internetowych podmiotów publicznych, takich jak urzędy. Jest ściśle powiązany z dostępnością cyfrową stron www. Powinny być one zaprojektowane tak, aby osoby o specjalnych potrzebach były w stanie szybko i sprawnie dotrzeć do pożądanych informacji czy też bez problemu załatwić sprawę online. Kto bezwzględnie musi opublikować taką deklarację na swojej stronie? Jakie wymagania musi spełniać opisywana deklaracja? Dlaczego właściwie jest wymagana?

× Wyszukaj w serwisie